mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Skladový a výrobní areál Ševětín II. - výsledek zjišťovacího řízení

Skladový a výrobní areál Ševětín II. - výsledek zjišťovacího řízeníVyvěšeno: 25. 5. 2020
Sejmuto:

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů, veřejnosti a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, příslušný úřad podle § 7 odst. 5 zákona došel k závěru, že záměr
„Skladový a výrobní areál Ševětín II.“
může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona.
Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona, zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu. Dokumentace se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle zvláštních předpisů.

Podrobnější a konkrétní informace jsou v příloze...

Přílohy:


Zpět na přehled