mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Vyhlášky, zákony, usnesení

Vyhlášky, zákony, usnesení

Obecně závazné vyhlášky:

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku a čistotě. 23.1.2004
Jednací řád obecního zastupitelstva v Neplachově 26.11.2002

Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Neplachov - 2019

23.4.2019

Program rozvoje a obnovy vesnice Neplachov 2016-2020

15.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 Požární řád obce Neplachov

12.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Neplachov č.1/2023 o místním poplatku ze psů

1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Neplachov č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Neplachov č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2024

Důležité zákony a vyhlášky:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Zápisy z veřejných zasedání ZO Neplachov v období 2022 - 2026:

 

 13. zasedání ZO Neplachov ze dne 5.3.2024 - Zápis 13 / 2024

 12. zasedání ZO Neplachov ze dne 12.12.2023 - Zápis 12 /2023

 11. zasedání ZO Neplachov ze dne 14.11.2023 - Zápis 11 /2023

 10. zasedání ZO Neplachov ze dne 10.10.2023 - Zápis 10 / 2023

 9. zasedání ZO Neplachov ze dne 19.9.2023 - Zápis 9 / 2023

 8. zasedání ZO Neplachov ze dne 25.7.2023 - Zápis 8 / 2023

 7. zasedání ZO Neplachov ze dne 23.5.2023 - Zápis 7 / 2023

 6. zasedání ZO Neplachov ze dne 9.5.2023 - Zápis 6 / 2023

 5. zasedání ZO Neplachov ze dne 11.4.2023 - Zápis 5 / 2023

 4. zasedání ZO Neplachov ze dne 14.2.2023 - Zápis 4 / 2023

 3. zasedání ZO Neplachov ze dne 6.12.2022 - Zápis 3 / 2022

 2. zasedání ZO Neplachov ze dne 15.11.2022 - Zápis 2 / 2022

 Ustavující zasedání ZO Neplachov ze dne 18.10.2022 - Zápis 1 / 2022