mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky:

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku a čistotě. 23.1.2004
Jednací řád obecního zastupitelstva v Neplachově 26.11.2002

Obecně závazná vyhláška Obce Neplachov č. 1 / 2004, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

4.11.2004

Směrnice k zadávání veřejných zakázek obce Neplachov - aktualizace 2017

12.6.2017

Program rozvoje a obnovy vesnice Neplachov 2016-2020

15.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 - Požární řád obce Neplachov

12.12.2016

Obecně závazná vyhláška obce Neplachov 2/2016 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2019 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Obec Neplachov byla nucena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jeho novelizovaného znění odstranit a dále nezveřejňovat na webových stránkách zápisy z jednání zastupitelstva. Tento zákon bude 28. května 2018 nahrazen nařízením EU 2016/679 (GDPR), který umožnuje ukládat obrovské finanční sankce.

Nyní mohou občané obce starší 18 let a další v zákoně uvedené osoby do zápisů z jednání zastupitelstva obce nahlížet na obecním úřadě v úředních hodinách. Případně i v jiném čase, po dohodě s pověřenými osobami, tj. se starostou nebo místostarostou obce.