mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Historie školy

Historie školy

Základní škola NEPLACHOV

V obci Neplachov byla roku 1789 jako první na osadě ševětínské založena filiální škola, čítající přibližně 45 školy schopných dětí. Škola byla založena školním komisařem l. Grosfmanem a za vyučujícího byl jmenován František Longín, původně vyučený řezník, později studovaný ve Veselí nad Lužnicí. Vyučování probíhalo v obecní staré chalupě č.p. 58. Také se upravil řádný školní plat, místo tzv. sobotálesu, který dítka učiteli každou sobotu přinášely.                                  

Roku 1830 byla škola prohlášena za filiální. Jelikož však místnost nestačila počtu dětí, obec Neplachov roku 1841vystavěla – s milostivou podporou knížete Pána ze Šwarzenbergu – budovu novou. V roce 1864 přešel patronát školy z osobního vlastnictví na místní školní výbor. Vlivem velmi špatného stavu budovy došlo v roce 1878 k nucené opravě. Školní výbor byl upozorněn, že pokud neopraví budovu školy v obci Neplachov, nebude obci přidělen přislíbený vzdělaný učitelský dozor.Ženské ruční práce začaly být vyučovány na místní škole od roku 1883.              

Již roku 1886, když počet školních dítek vzrostl na 110, byla uznána budova nedostatečnou, a proto byla navýšena o jedno patro. Vyučování ve zdejší škole bylo rozšířeno do dvou tříd, a z toho důvodu bylo také nutné přijmout další učitelskou pracovní sílu.Roku 1936 dochází k dalším nutným opravám školní budovy. Budova je nově natřena, jsou opraveny okenní rámy a nově oplocena školní zahrada. Od roku 1940 chodí vyučující na povinné kurzy německého jazyka do obce Ševětín.          

15. listopadu 1941 je z důvodu malé kapacity zrušena druhá třída. Neplachovská škola se stává opět jednotřídkou a to až do roku 1966, kdy do školy dochází 38 žáků. Roku 1962 škola dostává nový název: „Základní devítiletá školas 1. – 5. Postupným ročníkem“. Mezi roky 1964 – 1969 probíhá celková rekonstrukce školy. Na tuto rekonstrukci byla vyčleněna částka 123 000,-Kč.V průběhu školního roku 1979/80 proběhla školní inspekce a začíná se jednat o zrušení školy v obci Neplachov. Žáci byli převedeni pod  ZDŠ v Ševětíně. Neplachovská škola byla jedna z mnoha vesnických škol v blízkém okolí uzavřených tohoto roku. 

O deset let později, v roce 1990 je ovšem Základní škola znovu opravena a otevřena. Je zde jednotřídka se dvěma ročníky a dvanácti žáky. Mezi roky 1994 – 1996 je jednotřídka rozdělena do třech ročníků. Definitivně zrušena je škola v Neplachově v roce 1996 a žáci byli převedeni na ZŠ Ševětín.V současné době se v budově bývalé školy nachází Obecní úřad, knihovna a tělocvičny ke sportovnímu využití veřejnosti.

UČITELÉ, kteří působili na zdejší škole:

František Longín, František Mařík, František Novák, Augustin Segemský, Ludvík Novák, Karel Sezemský, František Krejčí, Růžena Vážná –Brožková, Marie Šimková, Jan Šenold, František Zelenka, Jan Koloušek, František  Horník, Marie Pikousová, Věra Janoušová, Milena Pospíšilová, Václav Gotz a Jaroslava Tomková

POROVNÁNÍ POČTUŽÁKŮ V NĚKTERÝCH LETECH:

1789/1790      45 žáků                                                                                
1895/1896      103 žáků                          
1915/1916      114 žáků                                            
1939/1940      61 žáků                                                        
1956/1957      22 žáků                                           
1969/1970      17 žáků                                                              
1990/1991      12 žáků
1995/1996      8 žáků

 

 

budova školy