mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Místní knihovna

Místní knihovna

V roce 2023 se knihovna zapojila do regionálního knihovního systému. Všechny knihy i časopis Vlasta, který knihovna odebírá, obdržely čárové kódy. 

Místo lístečků došlo k půjčování přes čtečku. Je zde připojení k internetu.

Místní knihovna Neplachov se nachází v budově OÚ Neplachov čp. 47.

OÚ ani knihovna není bezbariérová.

Otevírací doba knihovny je ve čtvrtek od 17.30 hodin do 19.00 hodin (mimo období školních prázdnin)

Knihovnicí je paní Hana Suková, e-mailová adresa knihovnaneplachov@seznam.cz

Pokud rozkliknete odkaz níže, uvidíte on-line katalog knihovny a můžete

  • vybírat knihy dostupné v naší knihovně podle vlastních kritérií
  • spravovat své výpůjčky
  • rezervovat knihy

a to vše pohodlně z Vašeho domova.

https://neplachov.knihovnybudejovicka.cz/arl-reg/cs/index/

 

O naší knihovně

Co je kniha?

"Řada malých značek. Nic víc! Je na čtenáři, aby si z nich vyvodil tvary, barvy a city, jimž tyto značky odpovídají. Na něm závisí, je-li kniha matná nebo skvělá, ohnivá nebo ledová."   A.France                                                                                                                                

Přibližně kolem roku 1900 byla v Neplachově postavena budova základní školy.

V této budově vznikla také první knihovna. Knihy půjčoval vždy pan řídící.

Převážná část obyvatelstva pracuje v zemědělství, ostatní obyvatelé za prací dojíždějí do různých míst. Knihovna je v obci dodnes jediným kulturním zařízením.

Ve škole i ze školy se několikrát stěhovala. Jeden čas jsme ji tak mohli navštívit v budově JZD „U Čápů“, jindy v dnešním Společenském době – v bývalém chudobinci, či  MNV. Nejčastěji sídlila tam, kam patří tj.v budově školy.

Jak šel čas střídali se i knihovníci. Poslední ředitelka školy, která půjčovala knihy byla p. Věra Cihelková, později Janoušová. Po ní se role knihovnice ujala Marie Baštýřová, kterou po odchodu na studia do Brna vystřídala sestra Milena, provdaná Vávrovská. Od roku 1984 o knihovnu pečuje Hana Suková.

Knihovna prošla mnohými změnami – jak estetickými, tak i politickými režimy. Již Marie Baštýřová se snažila získat titul „Vzorná lidová knihovna“. Ale nepodařilo se.

Další šanci na získání titulu a i nemalé částky na nákup knih, dostala v roce 1986 Hana Suková. 17.listopadu se v rámci okresního kola soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ (BVLK) zúčastnili besedy s mateřskou školkou i knihovníci okresu Tábor. Knihovna v té době měla dobrou návštěvnost, hojnost výpůjček a spoustu akcí s dětmi. Knihovnice roznášela knihy starším  čtenářům, pořádala různé besedy, soutěže pro školní děti či organizovala vánoční  prodejní výstavy knih.

 20.11.1986 obdržela knihovna „Čestné uznání“ ONV Č.Budějovice a postoupila do krajského kola soutěže BVLK.

historická listina

 

19.května 1987 předala v hotelu Gomel p. Květa Šindelková za účasti předsedy tehdejšího MNV - ing. Josefa Vomáčky Haně Sukové „Čestné uznání“ JčKNV Č:Budějovice.

V obou případech náležela k uznání i finanční hotovost na  nákup nových knih, což hodnotili čtenáři s povděkem.

.

.

 pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

   historické foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Knihovna tedy mohla postoupit do posledního kola, které vyhlašovalo Ministerstvo kultury.

Mezitím se ale jako správná parádnice oblékla do nového. Byly zakoupeny nové regály a knihovna prošla menší rekonstrukcí a úpravami.

 knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13.března 1989 nastal den „D“. Knihovnu navštívila komise Ministerstva kultury.

 

dokument ministerstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. – 8. června 1989 odjela knihovnice do Bánské Bystrice na slavnostní vyhlášení výsledků.

Domů kromě „Čestného uznání“ Ministerstva kultury přivezla i 20 000 Kčs   na  vybavení knihovny. K převzetí titulu „Vzorná lidová knihovna“  a hlavně k zakoupení dalších nových knih za získanou finanční odměnu , už chyběl jen kousek. Místo knih nás všechny však čekala odměna daleko milejší – svoboda a demokracie.

Přišel listopad 1989.

Změny se projevovaly všude, i v Neplachově. V knihovně až v srpnu 1990. Od 1.září 1990 má opět začít v Neplachově fungovat základní škola a proto se musí knihovna přestěhovat, neboť do stávajících prostor přijde mateřská školka.A tak se dělaly úpravy. Za pomocí rodičů se bouralo, stavělo, malovalo i stěhovalo. Knihovna přesídlila z přízemí do prvního patra do místnosti Občanského výboru. Zde také setrvala do roku 2002. Během uplynulých dvanácti let bylo nutné řešit několik problémů.

Předně v roce 1992 chtěla okresní hygienická stanice knihovnu zcela uzavřít. Snad proto, že zde nejsou radiátory a v místnosti se netopí? Proto ne! Půjčovat se nesmělo protože dospělí čtenáři nemohou chodit po stejných schodech jako děti!!! Údajně by mohli přinést nějakou infekční chorobu! Co teď? Došlo k jednání s hygienou, odborem kultura a MNV. Půjčovat se může dál! Ovšem jen do srpna 1993. Pak se uvidí!

A vidělo se! Základní škola byla zrušena a o pár let později byla zrušena dokonce i mateřská škola a v budově zůstala pouze knihovna.

Obecní úřad se rozhodl dominantu obce celou zrekonstruovat. A tak škola dostala novou střechu, okna i fasádu… Došlo i na úpravy uvnitř budovy. Přestěhovat se sem pak mohl i Obecní úřad. Z bývalé školní třídy jsou dnes tělocvičny. Knihovna se přestěhovala zpět do přízemí a uvolnila místo zasedací místnosti OÚ.

Konečně máme nový, moderní a zcela vyhovující jediný stánek kultury v obci. Obecní úřad knihovnu vybavil i počítačem a tiskárnou. Dnes se mohou nejen pravidelní čtenáři připojit na Internet. Tím, že se knihovna přestěhovala do přízemí, přibyli i čtenáři z řad starších občanů.

V současné době má knihovna celkem 44 registrovaných čtenářů, kteří knihovnu během roku navštíví asi 429 krát. Tito čtenáři si za jeden kalendářní rok půjčí v průměru asi 1148 knih. I v rozpočtu Obecního úřadu je pamatováno na knihy. Každoročně se nakupují knihy v hodnotě asi 10 000,-Kč. Celkem je v zde 2493 knih. Kromě těchto zakoupených knih má knihovna i zapůjčený soubor přibližně asi 350 knih ze Státní vědecké knihovny v Č.Budějovicích, který každým rokem vyměňuje. Čtenáři si v knihovně mohou půjčit nejen knihy, ale odebíráme i dva časopisy – Vlastu a Bravo. Půjčování i registrace jsou bezplatné.

Zmíněná už byla spolupráce se Státní vědeckou knihovnou. Čtenáři oceňují také meziknihovní výpůjční službu, kdy si lze na požádání z Č.B, zapůjčit bezplatně knihu, kterou naše knihovna nemá.

V roce 2005 podala knihovnice prostřednictvím Obecního úřadu žádost na poskytnutí dotace z Ministerstva kultury na zapojení vysokorychlostního Internetu, jehož užívání bude MK hradit po dobu tří let.  Snad uspějeme.       

Máte-li čas a chuť přečíst si nějakou knihu, rádi Vás každý čtvrtek od 17:30 hodin v knihovně uvidíme. 

Dobrá kniha je paseka plná jahod …….

Přijďte si natrhat ….